Privacy verklaring

 

Privacywet AVG (GDPR)

In mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), aangekondigd. In het Nederlands heet deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben toen twee jaar de tijd gekregen om aan deze nieuwe verordening te voldoen.

Ook Libra-sport moet vanaf 25 mei 2018 hieraan voldoen. Wij verwerken namelijk ook persoonsgegevens waaronder de gegevens van onze klanten.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@libra-sport.nl

 

Gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst aangegaan als klant.

Wij van Libra-sport hebben uw gegevens nodig om het mogelijk te maken dat u als klant, klant kan zijn. Denk aan het communiceren met u voor georganiseerde activiteiten, trainingen, workshops, scholing, administratie en financiële afhandeling. Het gaat dan om de volgende gegevens; voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, betaalgegevens.

Deze gegevens zijn alleen te zien voor personen die deze gegevens echt nodig hebben, zoals de accountant en dhr. F.H. van Hulst.

De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Libra-Sport uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst die Libra-Sport met u heeft, tenzij Libra-Sport wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht Libra-Sport te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Libra-Sport op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Libra-Sport deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Libra-Sport hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Libra-Sport treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Libra-Sport. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Libra-Sport raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Libra-Sport past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Libra-Sport raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Libra-Sport wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: dhr. F.H. van Hulst

E-mail: info@libra-sport.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.