Rots & Water

Rots & Water is een psycho-fysieke trainingsmethodiek ontwikkeld door Freerk Ykema (www.rotsenwater.nl) De training besteedt aandacht aan sociale competenties en weerbaarheid in de breedste zin van het woord. In je leven moet je namelijk als een rots (sterk en onverzettelijk) en als water (contact onderhouden en verbinden) kunnen zijn.  De kracht van de training is, dat door het vele doen en ervaren van oefeningen, jongeren en volwassen veel meer opnemen en dit kunnen omzetten naar het dagelijkse maatschappelijke  leven op straat, school en werk.

Waarom deze training?

Volwassen en jongeren leren hoe zij stevig en rustig kunnen staan. Vanuit deze stevigheid zijn zij namelijk beter in staat om zich in moeilijke situaties staande te houden. We zeggen dan: omdat je gecentreerd en gegrond bent heb jij een betere controle over je energie, je emoties en moeilijke situaties. Als je deze controle begint te verwerven zul je gaandeweg ook meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Volwassenen en jongeren leren dat besef en controle over de ademhaling hen gelijktijdig meer controle geeft over energie, emoties en situaties.

Gronden, centreren en ademkracht werken dus altijd samen. Middels het Rots (onverzettelijkheid) en Water (contact onderhouden en verbinden) concept geven wij een eenvoudig begrippenkader aan waarbinnen elke communicatie zich afspeelt. Je kunt in een situatie teveel water zijn als je bijvoorbeeld slachtoffer bent van groepsdruk. Dan ben je een meeloper en dan word je nooit sterk en gelukkig. Je bent teveel rots als je gewoon je eigen zin doordrijft zonder je om een ander te bekommeren. Dan maak je nooit echte vrienden en ook dan word je nooit echt gelukkig.

Kenmerken van de training:

Als je stevig en rustig staat (gegrond) met de adem in je buik (gecentreerd) is het makkelijker om na te denken en te kiezen voor de beste actie op dat moment. (rots of water).

Trainingsdoelen zijn:

  • zichzelf te beheersen (zelfbeheersing)
  • na te denken alvorens tot handelen over te gaan (zelfreflectie)
  • voor zichzelf op te komen (assertiviteit)
  • zichzelf te verdedigen (als laatste optie in een geweldsituatie)
  • met anderen te communiceren
  • om grenzen van zichzelf en anderen te respecteren
  • keuzes te maken en een eigen richting te vinden
  • verbondenheid met anderen te ervaren
  • zelfkennis en zelfvertrouwen te ontwikkelen