Valpreventie voor kinderen

Kinderen raken, meer dan vroeger, vaker gewond als ze komen te vallen. Kinderen spelen minder buiten, worden langer, dikker en zijn hierdoor motorisch niet altijd even goed ontwikkeld. Ze weten vaak niet hoe ze het beste kunnen reageren als ze komen te vallen.

Het resultaat is dat elk jaar 39.000 kinderen in de leeftijd 8-12 jaar op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) belanden door een val, in 23.000 gevallen zijn deze letsels ontstaan tijdens sport of buitenspelen. Deze cijfers zijn aanleiding geweest voor stichting Consument en Veiligheid om  valtrainingen voor basisscholen te ontwikkelen gericht op het verbeteren van valvaardigheden. Door een val goed op te vangen kan ernstig(er) letsel worden voorkomen. Iedereen kan leren vallen!

Kinderen die weten hoe ze moeten vallen voelen zich vrijer en zelfverzekerder om te bewegen. Ook faalangstige kinderen die door het volgen van een valtraining succeservaringen opdoen krijgen meer zelfvertrouwen en worden vaak minder faalangstig. Tijdens een valtraining leren kinderen niet alleen goed vallen  (wat de zelfredzaamheid versterkt) maar ook vaardigheden als samenwerken, grenzen stellen en op elkaar vertrouwen.

De volgende trainingen kunnen verzorgd worden:

  • Tuimelcursussen voor de jeugd tot 6 jaar
  • Val-clinics op scholen (tijdens de lessen bewegingsonderwijs)
  • Lezingen, workshops, groeps- en privé-lessen

Wat kinderen leren op valtraining:

  • rollend vallen.
  • van een lage naar een steeds hogere positie.
  • van geregisseerd naar onverwacht vallen.
  • naar opzij, naar voren en naar achteren vallen
  • niet op je hoofd of met een uitgestoken arm vallen.

Libra-Sport maakt deel uit van ‘Steunpunt Valpreventie’ (SV).

Dit is een samenwerkingsverband van sportscholen, trainers en sportdocenten die gerichte training, informatie- en kennisoverdracht verzorgen om gericht te werken aan valpreventie en aan het terugdringen van val-letsels door middel van de wetenschappelijk geteste valmethode.

Zie eindrapportage “Vallen is ook een sport”.pdf

Een Steunpunt Valpreventie  werkt uitsluitend met deskundige en speciaal geschoolde docenten die voldoende hebben kennisgenomen van de “VALMETHODE” van de Stichting Consument en Veiligheid (2010) Deze methode wordt breed gedragen, omdat deze wetenschappelijk is onderzocht en een succes is gebleken in het effectief terugdringen van valletsel. Kijk voor meer informatie op www.leraar24.nl/video/2355

Onderzoeksresultaten van het wetenschappelijk onderzoek van het EMGO – Institute for Health and Care Research van het VU-Medisch Centrum te Amsterdam, laten zien dat de valmethode van Stichting Consument en Veiligheid die is ontwikkeld door Yos Lothens minstens 50% van de valletselgevallen reduceert. (www.valwijzer.nl)