Valpreventie voor ouderen

Ouderen raken vaker gewond als ze komen te vallen. Ouderen komen gelukkig steeds vaker buiten maar zij weten vaak niet hoe ze het beste kunnen reageren als ze komen te vallen.

Het resultaat hiervan is dat elke zes minuten een oudere dusdanig valt dat behandeling op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) noodzakelijk is. Jaarlijks belanden zo 143.000 55-plussers door valletsel bij de huisarts of de SEH. Daarmee is vallen dé valkuil voor 55-plussers. De remedie: dagelijks bewegen en bewust worden hoe “veilig” te kunnen vallen. Deze factoren spelen een grote rol bij het voorkomen van valpartijen en blessures mocht men onverhoopt toch vallen. Door beide elementen toe te passen tijdens een valpreventie training zal de kans op “ongelukken” door vallen aanzienlijk  verminderen. Een actieve bewuste leefstijl en goede conditie verkleinen de kans op valongevallen aanzienlijk. Ook heeft ruim de helft van alle zelfstandig wonende 70-plussers angst om te vallen. Uit onderzoek blijkt dat een korte groepstraining de angst om te vallen bij ouderen kan verminderen.

Valpreventie is een training die wetenschappelijk onderzocht is en een succes gebleken is in het effectief terugbrengen van valletsels.

Ouderen die weten hoe ze moeten vallen voelen zich vrijer en zelfverzekerder om te bewegen. Hierdoor krijgen de ouderen meer zelfvertrouwen en kunnen zij ook meer doen. Tijdens een valtraining leren de ouderen niet alleen goed vallen (wat de zelfredzaamheid versterkt) maar ook vaardigheden als samenwerken, grenzen stellen en op elkaar vertrouwen. Wat de ouderen mentaal weerbaarder maakt.

Wat ouderen leren op valtraining:

  • rollend vallen.
  • van een lage naar een steeds hogere positie.
  • van geregisseerd naar onverwacht vallen.
  • niet op je hoofd of met een uitgestoken arm vallen.

Libra-Sport maakt deel uit van ‘Steunpunt Valpreventie’ (SV).

Dit is een samenwerkingsverband van sportscholen, trainers en sportdocenten die gerichte training, informatie- en kennisoverdracht verzorgen om gericht te werken aan valpreventie en aan het terugdringen van val-letsels door middel van de wetenschappelijk geteste valmethode.

Zie eindrapportage “Vallen is ook een sport”.pdf

Een Steunpunt Valpreventie  werkt uitsluitend met deskundige en speciaal geschoolde docenten die voldoende hebben kennisgenomen van de “VALMETHODE” van de Stichting Consument en Veiligheid (2010) Deze methode wordt breed gedragen, omdat deze wetenschappelijk is onderzocht en een succes is gebleken in het effectief terugdringen van valletsel. Kijk voor meer informatie op www.leraar24.nl/video/2355

Onderzoeksresultaten van het wetenschappelijk onderzoek van het EMGO – Institute for Health and Care Research van het VU-Medisch Centrum te Amsterdam, laten zien dat de valmethode van Stichting Consument en Veiligheid die is ontwikkeld door Yos Lothens minstens 50% van de valletselgevallen reduceert. (www.valwijzer.nl)