Werken met acteurs

Tijdens een training wordt er veel informatie gegeven over communicatieve vaardigheden, gesprekstechnieken, onderhandelen enz. enz.. Het uiteindelijke doel is om deze, meestal op papier aangeleverde theorie, effectief toe te kunnen passen in de praktijk.

Hoe kan dit nu in een veilige omgeving met een hoog rendement van het geleerde binnen dit leerproces?

Het antwoord hierop is een acteur welke in dienst staat van het leerproces en zich goed kan inleven in de gevraagde casuïstiek. Libra-Sport vindt dit een belangrijk punt  omdat het bij de aangeboden trainingen het altijd gaat over gedrag en communicatie Dit is natuurlijk te leren door het theoretisch over te dragen, echter Libra-Sport is van mening dat men ook moet ervaren alvorens te weten of dit ook daadwerkelijk werkt.

Dit totaalpakket, theorie en praktisch oefenen in een veilige omgeving, is een methode welke het hoogste leerrendement heeft vooral door de directe feed-back die deelnemers krijgen van de acteurs en Libra-Sport.Op deze manier krijgt men ook direct inzicht in het effect tussen het eigen gedrag en het gedrag van de anderen. Zo wordt de deelnemer zichzelf bewust van het handelen en leert men  dit ook bewust en effectief in te zetten.

Indien gewenst kan Libra-Sport het geleerde testen daar waar de deelnemers werkzaam zijn door middel van een mystery guest.

De acteurs hebben ruime ervaring in:

  • Omgaan met ongewenst gedrag
  • Omgaan met verbale en fysieke agressie